من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > رستوران حامد - شعبه جی - اصفهان | من و شهر
۱ ۰

رستوران حامد | شعبه جی

رستوران حامد اصفهانرستوران حامد اصفهانرستوران حامد اصفهان

اطلاعات تماس رستوران حامد | شعبه جی

۰۹۱۳ ۲۲۷ ۶۳۵۱
۰۳۱ ۳۵۲۱ ۰۴۲۲
۰۳۱ ۳۵۲۳ ۸۱۱۶
اصفهان ، خیابان جی ، ۲۰۰ متر بعد از سه راه رجائی ، روبروی مسجد فروغی
http://manoshahr.ir/hamed-۱
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رستوران حامد | شعبه جی

مشخصات عمومی
امکانات
مشخصات
سرویس دهی

منو غذا نوشیدنی رستوران حامد | شعبه جی

منوی پیشنهادیمنو غذا دسر رستوران حامد | شعبه جی

منوی پیشنهادیمنو غذا غذای اصلی رستوران حامد | شعبه جی

منوی پیشنهادیلیست قیمت رستوران حامد | شعبه جی

شعبات