من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > رستوران شهر غذا اصفهان | من و شهر
۱ ۰

رستوران شهر غذا

رستوران شهر غذا اصفهانرستوران شهر غذا اصفهان

اطلاعات تماس رستوران شهر غذا

۰۹۱۶ ۶۶۶ ۰۰۵۶
۰۹۱۳ ۰۹۳ ۳۰۲۱
۰۳۱ ۳۶۸۱ ۳۲۸۶
اصفهان ،بهارستان ،چهارراه ایثار ، به طرف چهارراه فرشته ،روبروی گل تک
http://manoshahr.ir/shahr-e-ghaza
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رستوران شهر غذا

مشخصات عمومی
امکانات
مشخصات
سرویس دهی

منو غذا غذای اصلی رستوران شهر غذا

منوی پیشنهادی