من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > کبابی و بریانی سلطانی اصفهان | من و شهر
۱ ۰

کبابی و بریانی سلطانی

کباب و بریانی سلطانی اصفهان

اطلاعات تماس کبابی و بریانی سلطانی

۰۹۱۳ ۳۰۰ ۶۲۷۶
اصفهان ،خانه اصفهان ،فلکه نگهبانی
http://manoshahr.ir/soltani
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات کبابی و بریانی سلطانی

امکانات
سرویس دهی