من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > کله‌پزی‌ها > کله پزی زاینده رود اصفهان | من و شهر
۰ ۱۳۷۳

کله پزی زاینده رود

کله پزی زاینده رود اصفهانکله پزی زاینده رود اصفهانکله پزی زاینده رود اصفهان

اطلاعات تماس کله پزی زاینده رود

۰۳۱ ۳۶۶۳ ۰۰۲۱
اصفهان ، فلکه فیض
http://manoshahr.ir/zayandeh-roud
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات کله پزی زاینده رود

مشخصات عمومی
سرویس دهی

منو غذا دسر و نوشیدنی کله پزی زاینده رود

منوی پیشنهادی
منو غذا غذای اصلی کله پزی زاینده رود

منوی پیشنهادی