من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > طباخی‌ها > طباخی اصفهان ارس | من و شهر
۱ ۰

طباخی اصفهان ارس

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس طباخی اصفهان ارس

۳۵۲۴ ۶۸۱۲
اصفهان ، خیابان جی ، خیابان کنگاز ، روبه روی کنگاز ۲۶
http://manoshahr.ir/esfahan-eras
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات طباخی اصفهان ارس

سرویس دهی