من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > طباخی‌ها > طباخی خاتون اصفهان | من و شهر
۰ ۵۲۶

طباخی خاتون

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس طباخی خاتون

۰۹۱۳ ۱۱۸ ۷۱۷۶
۰۳۱ ۳۵۲۲ ۸۶۸۶
اصفهان ، خیابان جی ، چهارراه شهید رجایی
http://manoshahr.ir/khatoon
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات طباخی خاتون

سرویس دهی
مشخصات عمومی

منو غذا نوشیدنی طباخی خاتون

منوی پیشنهادیمنو غذا دسر طباخی خاتون

منوی پیشنهادیمنو غذا غذای اصلی طباخی خاتون

منوی پیشنهادی