من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > فست فود‌ها > کباب ترکی پاشا اصفهان | من و شهر
۰ ۹۷۰

کباب ترکی پاشا

من و شهر

اطلاعات تماس کباب ترکی پاشا

۰۳۱ ۳۲۲۷ ۰۰۶۵
اصفهان ، خیابان پروین ، ابتدای خیابان دشتستان
http://manoshahr.ir/pasha
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات کباب ترکی پاشا

امکانات
مشخصات
سرویس دهی
مشخصات عمومی

منو غذا نوشیدنی کباب ترکی پاشا

منوی پیشنهادیمنو غذا پیش غذا کباب ترکی پاشا

منوی پیشنهادیمنو غذا غذای اصلی کباب ترکی پاشا

منوی پیشنهادی