من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > کترینگ‌ها > کترینگ هورشید اصفهان | من و شهر
۱ ۰

کترینگ هورشید

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس کترینگ هورشید

۰۹۱۳ ۱۰۰ ۱۸۱۳
۰۳۱ ۳۷۷۷ ۲۸۲۸
اصفهان ، خیابان وحید ، خیابان مارنان ، روبروی سایپا
http://manoshahr.ir/horshid
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کترینگ هورشید

مشخصات - امکانات
سرویس دهی

منو غذا پیش غذا کترینگ هورشید

منوی پیشنهادی
منو غذا نوشیدنی کترینگ هورشید

منوی پیشنهادی
منو غذا غذای اصلی کترینگ هورشید

منوی پیشنهادی