من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > کترینگ‌ها > کترینگ ایمان اصفهان | من و شهر
۰ ۶۰۹۹

کترینگ ایمان

کترینگ ایمان اصفهانکترینگ ایمان اصفهان

اطلاعات تماس کترینگ ایمان

۰۳۱ ۳۶۶۳ ۳۳۹۹
۰۳۱ ۳۶۶۲ ۶۲۶۲
۰۳۱ ۳۶۶۳ ۴۳۴۳
اصفهان،چهار راه فرایبورگ ،خیابان مصلی ،روبروی درب سیلو ،کترینگ ایمان
http://manoshahr.ir/iman
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات کترینگ ایمان

مشخصات - امکانات
سرویس دهی