من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > کباب‌ها و بریانی‌ها > جگرکی > جگرکی بوستان اصفهان | من و شهر
۰ ۱۶۹۲

جگرکی بوستان

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس جگرکی بوستان

۰۳۱ ۶۲۴۰ ۸۱۷
اصفهان ، بوستان سعدی ، جنب هاکوپیان
http://manoshahr.ir/boostan
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات جگرکی بوستان

امکانات
سرویس دهی

منو غذا غذای اصلی جگرکی بوستان

دسر و نوشیدنی
منوی پیشنهادی