من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > کباب‌ها و بریانی‌ها > کباب و بریانی > کباب ساطوری تک بناب حیدری اصفهان | من و شهر
۰ ۱۸۴۹

کباب ساطوری تک بناب حیدری

کبابی تک بناب حیدریکبابی تک بناب حیدری

اطلاعات تماس کباب ساطوری تک بناب حیدری

۰۹۱۳ ۲۰۹ ۶۷۹۷
۰۹۱۳ ۳۲۲ ۱۱۹۶
۰۳۱ ۳۶۲۸ ۸۹۴۶
اصفهان ،چهارراه حکیم نظامی ، به طرف پل فلزی ، جنب بانک پارسیان
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات کباب ساطوری تک بناب حیدری

امکانات
سرویس دهی

منو غذا دسر و نوشیدنی کباب ساطوری تک بناب حیدری

منوی پیشنهادی

منو غذا غذای اصلی کباب ساطوری تک بناب حیدری

منوی پیشنهادی