من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال غذا > کباب‌ها و بریانی‌ها > کباب و بریانی > کباب و بریانی ترخون اصفهان | من و شهر
۰ ۱۱۱۹

کباب و بریانی ترخون

کباب و بریانی ترخونکباب و بریانی ترخونکباب و بریانی ترخون

اطلاعات تماس کباب و بریانی ترخون

۰۹۳۸ ۶۶۱ ۹۹۹۵
۰۳۱ ۳۲۲۱ ۱۶۸۸
اصفهان ، خیابان حکیم ، بعد از بازار بزرگ ، سمت چپ
http://manoshahr.ir/tarkhoon
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات کباب و بریانی ترخون

امکانات
سرویس دهی

منو غذا غذای اصلی کباب و بریانی ترخون

منوی پیشنهادی