من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌کافه‌‌ونوشیدنی > کافی شاپ ها > کافی شاپ تلخ اصفهان | من و شهر
۰ ۷۹۰

کافی شاپ تلخ

اطلاعات تماس کافی شاپ تلخ

۰۳۱ ۳۶۴۱ ۱۲۸۱
اصفهان ، ابتدای آپادانا دوم ، کافه تلخ ، روبه روی پیتزا سارا
http://manoshahr.ir/talkh
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات کافی شاپ تلخ

خدمات-امکانات
مشخصات