من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌کافه‌‌ونوشیدنی > کافی شاپ ها > کافی شاپ سبز اصفهان | من و شهر
۰ ۱۷۹۴

کافی شاپ سبز

اطلاعات تماس کافی شاپ سبز

۰۳۱ ۳۶۲۶ ۴۷۱۶
اصفهان ، بلوار دانشگاه ، نرسیده به سراه توحید ، جنب بانک حکمت ایرانیان ، فودلند مراتو ، کافه سبز
http://manoshahr.ir/sabz
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات کافی شاپ سبز

خدمات-امکانات
مشخصات