من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌کافه‌‌ونوشیدنی > کافی شاپ ها > کافی شاپ مون اصفهان | من و شهر
۰ ۱۳۱۰

کافی شاپ مون

اطلاعات تماس کافی شاپ مون

۰۹۱۳ ۱۰۰ ۷۴۴۱
۰۹۱۳ ۰۷۴ ۸۰۰۹
۰۳۱ ۳۶۶۸ ۹۴۰۴
اصفهان ،خیابان مرداویج ،نبش استقلال جنوبی ،کافه مون
http://manoshahr.ir/cafe moon
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات کافی شاپ مون

خدمات-امکانات
مشخصات