من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌کافه‌‌ونوشیدنی > کافی شاپ ها > کافی شاپ کج - شعبه جانبازان - اصفهان | من و شهر
۰ ۹۸۱

کافی شاپ کج | شعبه جانبازان

اطلاعات تماس کافی شاپ کج | شعبه جانبازان

۰۳۱ ۳۷۷۵ ۴۸۴۰
اصفهان ، سه راه سیمین ، خیابان جانبازان ، روبروی موسسه آموزش عالی صفاهان
http://manoshahr.ir/kaj-۲
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات کافی شاپ کج | شعبه جانبازان

خدمات-امکانات
مشخصات

منو کافه نوشیدنی سرد کافی شاپ کج | شعبه جانبازان

منوی پیشنهادی

منو کافه میلک شیک کافی شاپ کج | شعبه جانبازان

منوی پیشنهادی

منو کافه خوراک ها کافی شاپ کج | شعبه جانبازان

منوی پیشنهادی

منو کافه قهوه کافی شاپ کج | شعبه جانبازان

قهوه سرد
قهوه گرم