من و شهر > لوکال > اصفهان > آموزشگاه‌ها > فنی و حرفه ای > مرکز کشاورزی | من و شهر
۰ ۲۸۳

مرکز کشاورزی

اطلاعات تماس مرکز کشاورزی

۰۳۱ ۳۶۶۹ ۳۱۹۹
اصفهان ، خیابان هزار جریب ، خیابان کارگر ، مرکز صنایع غذایی و کشاورزی اصفهان
http://manoshahr.ir/
food.industry@etvto.ir

خدمات و امکانات مرکز کشاورزی

Icon
مشخصات عمومی آموزشگاه

لیست قیمت مرکز کشاورزی

Icon
دوره های آموزشی