من و شهر > لوکال > اصفهان > آموزشگاه‌ها > فنی و حرفه ای > مرکز فناوری های راهبردی و نوین | من و شهر
۰ ۳۶۲

مرکز فناوری های راهبردی و نوین

اطلاعات تماس مرکز فناوری های راهبردی و نوین

۰۳۱ ۳۶۶۸ ۹۹۴۷
اصفهان ، خیابان هزار جریب ، خیابان کارگر ، مرکز فناوری های راهبردی و نوین
http://manoshahr.ir/
hoteldari@etvto.ir

خدمات و امکانات مرکز فناوری های راهبردی و نوین

Icon
مشخصات عمومی آموزشگاه

لیست قیمت مرکز فناوری های راهبردی و نوین

Icon
دوره های آموزشی