من و شهر > لوکال > رستوران سینا اصفهان | من و شهر
۰ ۵۳۶

رستوران سینا

رستوران سینا اصفهانرستوران سینا اصفهانرستوران سینا اصفهانرستوران سینا اصفهانرستوران سینا اصفهان

اطلاعات تماس رستوران سینا

۰۹۱۳ ۱۱۵ ۶۲۶۴
۰۹۱۳ ۱۱۵ ۶۲۶۴
۰۳۱ ۳۴۴۸ ۳۲۲۱
۰۳۱ ۳۴۴۷ ۷۷۲۰
اصفهان ، خیابان ابن سینا ، مقابل خدمات شهرداری ، نبش کوچه ۴۱
http://manoshahr.ir/sina۱
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رستوران سینا

امکانات
مشخصات
سرویس دهی
مشخصات عمومی

منو غذا دسر و نوشیدنی رستوران سینا

منوی پیشنهادی
منو غذا غذای اصلی رستوران سینا

منوی پیشنهادی