من و شهر > لوکال > هتل پیروزی اصفهان | من و شهر
۰ ۶۸۹

هتل پیروزی

هتل پیروزی اصفهانهتل پیروزی اصفهانهتل پیروزی اصفهانهتل پیروزی اصفهان

اطلاعات تماس هتل پیروزی

۰۳۱ ۳۲۲۱ ۴۳۵۹
۰۳۱ ۳۲۲۱ ۴۳۵۴
اصفهان ، میدان امام حسین (ع) ، ابتدای خیابان چهارباغ پایین
http://manoshahr.ir/pirozi
info@piroozyhotel.com

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات هتل پیروزی

خدمات
امکانات
مشخصات