من و شهر > لوکال > فست فود پیتزا پرشین اصفهان | من و شهر
۰ ۱۰۷۵

فست فود پیتزا پرشین

پیتزا پرشین اصفهانپیتزا پرشین اصفهانپیتزا پرشین اصفهان

اطلاعات تماس فست فود پیتزا پرشین

۰۳۱ ۳۲۲۹ ۶۶۷۱
اصفهان ،خیابان جی ،خیابان تالار ،جنب بانک سینا
http://manoshahr.ir/persian-۱
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات فست فود پیتزا پرشین

امکانات
مشخصات
مشخصات عمومی
سرویس دهی