من و شهر > لوکال > آشپزی شمشاد اصفهان | من و شهر
۰ ۲۶۶

آشپزی شمشاد

اطلاعات تماس آشپزی شمشاد

۰۹۱۳ ۳۴۷ ۱۶۱۹
۰۹۱۳ ۳۲۸ ۱۶۱۹
۰۳۱ ۳۲۲۵ ۸۶۳۴
اصفهان ، خیابان عسگریه ، جنب مسجد حر ، مقابل شهروند
http://manoshahr.ir/shemshad
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات آشپزی شمشاد

امکانات
سرویس دهی

منو غذا غذای اصلی آشپزی شمشاد

دسر و نوشیدنی
منوی پیشنهادی