من و شهر > لوکال > اتوبار امین بار اصفهان | من و شهر
۰ ۷۸۹

اتوبار امین بار

اتوبارمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس اتوبار امین بار

۰۳۱ ۳۳۸۰ ۰۰۲۶
اصفهان ، محمود آباد ، نبش خیابان ۳۴ ، جنب سنگبری آلپ
http://manoshahr.ir/amin-bar
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات اتوبار امین بار

امکانات-خدمات
زمینه فعالیت
گستره فعالیت باربری