من و شهر > لوکال > رستوران شمال شهر - شعبه میر - اصفهان | من و شهر
۰ ۱۴۸۲

رستوران شمال شهر | شعبه میر

اطلاعات تماس رستوران شمال شهر | شعبه میر

۰۳۱ ۳۶۶۴ ۳۰۱۰
۰۳۱ ۳۶۶۲ ۳۰۱۰
اصفهان ، خیابان میر ، پل هوایی شیخ صدوق ، روبروی مدرسه شهید احسانی
www.shomaleshahr.com
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات رستوران شمال شهر | شعبه میر

مشخصات عمومی
امکانات
مشخصات
سرویس دهی

منو غذا غذای اصلی رستوران شمال شهر | شعبه میر

منوی پیشنهادی
جوجه‌ها
لیست قیمت رستوران شمال شهر | شعبه میر

شعبات