من و شهر > لوکال > اتوبار امیرکبیر اصفهان | من و شهر
۰ ۶۷۰

اتوبار امیرکبیر

اتوبارمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس اتوبار امیرکبیر

۰۳۱ ۳۳۸۶ ۵۷۵۶
اصفهان،خیابان امام خمینی،خیابان امیرکبیر ، نبش خیابان لوله
http://manoshahr.ir/amirkabir
info@manoshahr.ir

خدمات و امکانات اتوبار امیرکبیر

گستره فعالیت باربری
زمینه فعالیت
امکانات-خدمات