من و شهر > لوکال > آموزشگاه علمی پارسایی اصفهان | من و شهر
۰ ۸۸۶

آموزشگاه علمی پارسایی

اطلاعات تماس آموزشگاه علمی پارسایی

۰۹۱۳ ۸۱۳ ۳۸۵۲
۰۳۱ ۳۶۸۱ ۳۸۵۲
اصفهان ، خیابان شریعتی ، جنب اداره برق ، کوچه شهید علی اکبری ، پلاک ۴
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی