من و شهر > لوکال > مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی گلنوش | بهترین مرکز مشاوره اصفهان
۰ ۴۰۵

مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی گلنوش

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر
نمایش عکس

تست روانسنجی شخصیت و ازدواج

۱۰۹ خرید
پرداخت تنها ۱۱۲۲۰۰ تومان بجای ۱۸۷۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۱۱ عدد
۱۸۷,۰۰۰ ت ۱۱۲,۲۰۰ ت

خدمات تخصصی روانکاوی و مشاوره

۱۳۹ خرید
پرداخت تنها ۱۱۲۲۰۰ تومان بجای ۱۸۷۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۱۱ عدد
۱۸۷,۰۰۰ ت ۱۱۲,۲۰۰ ت

مشاوره تخصصی خانواده

۱۱۱ خرید
پرداخت تنها ۱۱۲۲۰۰ تومان بجای ۱۸۷۰۰۰ تومان
40%
باقی مانده: ۹ عدد
۱۸۷,۰۰۰ ت ۱۱۲,۲۰۰ ت

بتاهای جدید

خدمات تخصصی روانکاوی و مشاوره
40%
۱۸۷,۰۰۰ ت
۱۱۲,۲۰۰ ت
۴ ماه و ۱۲۷ روز + ۱۳:۲۵:۵۸
۱۵۰
مشاوره تخصصی خانواده
40%
۱۸۷,۰۰۰ ت
۱۱۲,۲۰۰ ت
۴ ماه و ۱۲۷ روز + ۱۳:۲۵:۵۸
۱۲۰
بولینگ پردیس(یک ساعت)
20%
۱۵۰,۰۰۰ ت
۱۲۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۷ روز + ۱۳:۲۵:۵۸
۸۰۰
تست روانسنجی شخصیت و ازدواج
40%
۱۸۷,۰۰۰ ت
۱۱۲,۲۰۰ ت
۴ ماه و ۱۲۷ روز + ۱۳:۲۵:۵۸
۱۲۰

درباره مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی گلنوش

مشاوره آنلاین و مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی گلنوش یکی از مجهزترین و به روزترین مراکز مشاوره و خدمات روانشناسی اصفهان است. از جمله خدمات مرکز مشاوره گلنوش، درمان مشکلات پیچیده روحی روانی افسردگی اختلال دوقطبی اظطراب ترس اعتیاد ، مشاوره تخصصی خانواده وپیش ازدواج، انجام تست های روانسنجی شخصیت ازدواج ، درمان مشکلات کودک ونوجوان ، خدمات تخصصی روانکاوی ومشاوره ، درمان سردردهای عصبی می

اطلاعات تماس

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات

بتاهای جدید

بولینگ پردیس(یک ساعت)
20%
۱۵۰,۰۰۰ ت
۱۲۰,۰۰۰ ت
۱ ماه و ۳۷ روز + ۱۳:۲۵:۵۸
۸۰۰
مشاوره تخصصی خانواده
40%
۱۸۷,۰۰۰ ت
۱۱۲,۲۰۰ ت
۴ ماه و ۱۲۷ روز + ۱۳:۲۵:۵۸
۱۲۰
خدمات تخصصی روانکاوی و مشاوره
40%
۱۸۷,۰۰۰ ت
۱۱۲,۲۰۰ ت
۴ ماه و ۱۲۷ روز + ۱۳:۲۵:۵۸
۱۵۰
تست روانسنجی شخصیت و ازدواج
40%
۱۸۷,۰۰۰ ت
۱۱۲,۲۰۰ ت
۴ ماه و ۱۲۷ روز + ۱۳:۲۵:۵۸
۱۲۰