تلفن پشتیبانی سایت 95029575
من و شهر
گوگل
زمین روباز
من و شهرلوکالاصفهانپرتال ورزشزمین روبازلیست خلاصه ها

زمین چمن
سایت پرواز
تنیس روباز
بانوان
آقایان
بانوان و آقایانهمه پیشنهاد ما | تعداد بازدید امتیاز کاربران محبوب ترین ها

زمین چمن آب منطقه ای

031 ******
031 ******
0913******
اصفهان،خیابان سلمان فارسی (مشتاق سوم) ،بعد از پل شهرستان ،مقابل دانشگاه پیام نور ،مجموعه ورزشی (ورزشگاه) آب منطقه ای اصفهان ،زمین چمن آب منطقه ای
محمد یاوری
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/aab-mantaghei-2
نمایش کامل

زمین تنیس چمن مجموعه ورزشی پردیس | دستگرد برخوار

******
اصفهان ، دستگرد برخوار ، خیابان گلزار شهدا ، جنب بهشت عباس ، زمین تنیس چمن مجموعه ورزشی تفریحی پردیس
مهندس براتی
0990******
خانم سعیدی
0913******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/pardis-tennis-court
جایگاه تماشاگران
رختکن
بوفه
پارکینگ
مربی خصوصی
نمایش کامل

زمین چمن مجموعه ورزشی پردیس | دستگرد برخوار

031 ******
اصفهان ، دستگرد برخوار ، خیابان گلزار شهدا ، جنب بهشت عباس ، زمین چمن مجموعه ورزشی تفریحی پردیس
0913******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/pardis-football-pitch
جایگاه تماشاگران
رختکن
پارکینگ
امکان برگزاری مسابقات
نمایش کامل

زمین والیبال مجموعه ورزشی پردیس | دستگرد و برخوار

******
اصفهان ، دستگرد برخوار ، خیابان گلزار شهدا ، جنب بهشت عباس ، زمین والیبال مجموعه ورزشی تفریحی پردیس
مهندس براتی
0990******
خانم سعیدی
0913******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/pardis-volleyball-pitch
جایگاه تماشاگران
رختکن
بوفه
پارکینگ
مربی خصوصی
نمایش کامل

زمین چمن مجموعه ورزشی کوثر

031 ******
0913******
0936******
اصفهان ،خیابان امام خمینی ،خیابان عاشق آباد ،شهرک کوثر ،بلوار کوثر ،زمین چمن مجموعه ورزشی کوثر
سازمان ورزش شهرداری اصفهان
آقای گوهری مهر
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/kowsar-2
جایگاه تماشاگران
رختکن
بوفه
پارکینگ
امکان برگزاری مسابقات
مربی خصوصی
نمایش کامل

زمین چمن مخابرات امام خمینی

******
اصفهان ، خیابان امام خمینی ، بعد از خیابان شریف شرقی ، کوچه جهان فولاد
تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش ناحیه ۵
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/mokhaberat-1
جایگاه تماشاگران
رختکن
بوفه
پارکینگ
امکان برگزاری مسابقات
مربی خصوصی
نمایش کامل

زمین چمن مجموعه ورزشی کردآباد

031 ******
031 ******
اصفهان خیابان جی ،خیابان شهید رجایی ،خیابان ۲۲ بهمن ،مجموعه ورزشی شهدای کردآباد
سازمان ورزش شهرداری
احمد جعفرآقایی
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/kerdabad
جایگاه تماشاگران
رختکن
بوفه
پارکینگ
امکان برگزاری مسابقات
مربی خصوصی
نمایش کامل

باشگاه تنیس مجموعه ورزشی پرواز

031 ******
031 ******
اصفهان ، خیابان مرداویج ، انتهای خیابان شیخ کلینی ، باشگاه تنیس مجموعه ورزشی پرواز
آقای حداد
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/parvaz-tennis
جایگاه تماشاگران
رختکن
بوفه
پارکینگ
امکان برگزاری مسابقات
مربی خصوصی
نمایش کامل

باشگاه تنیس انقلاب

031 ******
اصفهان ، میدان آزادی ، مجموعه ورزشی انقلاب ، باشگاه تنیس انقلاب
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/enghelab-tennis
جایگاه تماشاگران
رختکن
بوفه
پارکینگ
امکان برگزاری مسابقات
مربی خصوصی
نمایش کامل

زمین چمن پیام مخابرات

0913******
اصفهان ، خیابان امام خمینی ، بعداز سه راه ملک شهر ، باشگاه پیام مخابرات
آقای ادیبی
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/payam-e-mokhaberat
جایگاه تماشاگران
رختکن
بوفه
پارکینگ
امکان برگزاری مسابقات
مربی خصوصی
نمایش کامل

زمین تنیس مخابرات امام خمینی

0913******
اصفهان ،خیابان امام خمینی ،بعد از خیابان شریف شرقی ،کوچه جهان فولاد
آقای مشتاقی فر
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/mokhaberat-2
جایگاه تماشاگران
رختکن
بوفه
پارکینگ
امکان برگزاری مسابقات
مربی خصوصی
نمایش کامل
X