تلفن پشتیبانی سایت 95029575
من و شهر
گوگل
هیأت ورزشی
من و شهرلوکالاصفهانپرتال ورزشهیأت ورزشیلیست خلاصه ها
همه پیشنهاد ما | تعداد بازدید امتیاز کاربران محبوب ترین ها

هیأت کشتی اصفهان

031 ******
اصفهان ،خیابان کاوه ،بین سه راهی ملک شهر و خیابان جابر انصاری ،خانه کشتی تجدد ،هیات کشتی استان اصفهان
هیئت کشتی اصفهان
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/wrestling-association
نمایش کامل

هیأت گلف اصفهان

031 ******
اصفهان ، خیابان چهارباغ پایین ، چهارراه تختی ، مجموعه ورزشی تختی ، هیات گلف استان اصفهان
هیئت گلف استان اصفهان
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/golf-association
نمایش کامل

هیأت تیراندازی با کمان اصفهان

031 ******
اصفهان ، خیابان آیت اله طیب ، نبش کوچه ۱۱ ، هیات تیراندازی با کمان استان اصفهان
هیئت تیراندازی با کمان استان اصفهان
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/archery-association
نمایش کامل

هیأت ناشنوایان اصفهان

031 ******
اصفهان ،خیابان چهارباغ پایین ،چهارراه تختی ،مجموعه ورزشی تختی ،هیات ورزش های ناشنوایان استان اصفهان
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/deaf-sports-association
نمایش کامل

هیأت کبدی اصفهان

031 ******
اصفهان ، خیابان چهارباغ پایین ، چهارراه تختی ، مجموعه ورزشی تختی ، هیات کبدی استان اصفهان
هیئت کبدی استان اصفهان
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/kabaddi-association
نمایش کامل

هیأت جودو و کوراش اصفهان

031 ******
اصفهان ، خیابان چهارباغ پایین ، چهارراه تختی ، مجموعه ورزشی تختی ، هیات جودو و کوراش استان اصفهان
هیئت جودو اصفهان
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/judo-association
نمایش کامل

هیأت ورزش های رزمی اصفهان

031 ******
اصفهان ، خیابان چهارباغ پایین ،چهارراه تختی،مجموعه ورزشی تختی ،هیات ورزش های رزمی استان اصفهان
هیئت ورزش های رزمی اصفهان
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/martial-arts-association
نمایش کامل

هیأت ورزش های نابینایان و کم بینایان اصفهان

031 ******
اصفهان ،چهارراه آپادانا ،ابتدای خیابان پانزده خرداد (آپادانا دوم) ،سازمان بهزیستی استان اصفهان ،هیات ورزش های نابینایان و کم بینایان استان اصفهان
هیئت نابینایان اصفهان
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/blind-association
نمایش کامل

هیأت قایقرانی اصفهان

031 ******
اصفهان ، خیابان چهارباغ پایین ، چهارراه تختی ، مجموعه ورزشی تختی ، هیات قایقرانی استان اصفهان
هیئت قایقرانی اصفهان
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/rowing-association
نمایش کامل

هیأت دوچرخه سواری اصفهان

031 ******
اصفهان ،میدان آزادی (دروازه شیراز) ،ابتدای بلوار دانشگاه ،مجموعه ورزشی (ورزشگاه) انقلاب ،هیأت دوچرخه سواری استان اصفهان
هیئت دوچرخه سواری اصفهان
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/cycling-association
نمایش کامل

هیأت دو و میدانی اصفهان

031 ******
اصفهان ،میدان آزادی (دروازه شیراز) ،ابتدای بلوار دانشگاه ،مجموعه ورزشی انقلاب (ورزشگاه انقلاب) ، هیات دو و میدانی استان اصفهان
هیئت دو و میدانی اصفهان
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/track-and-field-association
نمایش کامل

هیأت ورزش های جانبازان و معلولین اصفهان

031 ******
اصفهان ،خیابان آیت الله طیب ،نبش کوچه ۱۱ ،هیات ورزش های جانبازان و معلولین استان اصفهان
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/parasport-association
نمایش کامل

هیأت تیراندازی اصفهان

031 ******
اصفهان ، خیابان هزار جریب ، کوی امام جعفر صادق (ع) ، خیابان هشتم شرقی ، پایگاه قهرمانی ، سالن تیراندازی شهید زرین ، هیات تیراندازی استان اصفهان
هیئت تیراندازی اصفهان
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/shooting-association
نمایش کامل

هیأت انجمن های ورزشی اصفهان

031 ******
اصفهان ، خیابان چهارباغ پایین ، چهارراه تختی ، مجموعه ورزشی تختی ، هیات انجمن های ورزشی استان اصفهان
هیئت انجمن های ورزشی اصفهان
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/sport-associations
نمایش کامل

هیأت اسکیت اصفهان

031 ******
031 ******
اصفهان ، بلوار ارغوانیه ، جنب بلوار دانشگاه آزاد واحد خوراسگان ، مجموعه ورزشی آزادی خوراسگان ، هیات اسکیت استان اصفهان
هیئت اسکیت استان اصفهان
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/skate-association
نمایش کامل

هیأت اسکی اصفهان

031 ******
اصفهان ، خیابان چهارباغ پایین ، چهارراه تختی ، مجموعه ورزشی تختی ، هیات اسکی استان اصفهان
هیئت اسکی اصفهان
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/ski-association
نمایش کامل
X