تلفن پشتیبانی سایت 95029575
من و شهر
گوگل
اصفهان
------------------------------------
اصفهان تالار
پرتال ورزش
پرتال‌جشن‌و‌عروسی
پرتال غذا
پرتال گردشگری
پرتال‌کافه‌‌ونوشیدنی
پرتال شیرین‌ها
پرتال‌آرایش‌و‌زیبایی
پرتال پزشکی
پرتال حمل و نقل
پرتال‌کودک‌ونوجوان
آموزشگاه‌ها
دیگر مشاغل
من و شهرلوکالاصفهانهیأت بولینگ و بیلیارد اصفهان
206 0

هیأت بولینگ و بیلیارد استان اصفهان

هیئت بولینگ و بیلیارد استان اصفهانهیئت بولینگ و بیلیارد استان اصفهان
هیئت بولینگ و بیلیارد استان اصفهان هیئت بولینگ و بیلیارد استان اصفهان

مشخصات

مدیریت با ریاست
سیدمسعود داودی
شقایق صانعی
منصور فخاران
www.isfbb.com

اطلاعات تماس


031 3220 4749
اصفهان ،خیابان چهارباغ پایین ،مجموعه ورزشی تختی ، هیات بولینگ و بیلیارد استان اصفهان
هیئت بولینگ و بیلیارد
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/bowling-billiard-association
مدیریت داخلی هیئت بولینگ و بیلیارد
031 3220 4749

ارســال

نقشه و مسیر یاب