تلفن پشتیبانی سایت 95029575
من و شهر
گوگل
اصفهان تالار
------------------------------------
تالار
باغ تالار
هتل تالار
اماکن دولتی
سالن همایش
من و شهرلوکالاصفهاناصفهان تالارلیست خلاصه ها

کمتر از 500 نفر
بین 500 تا 800 نفر
بین 800 تا 1100 نفر
بین 1100 تا 1400 نفر
بیشتر از 1400 نفرهمه پیشنهاد ما | تعداد بازدید امتیاز کاربران محبوب ترین ها
2 3 4   بیشتر

تالار الماس شرق

******
توضیحمیدانخیابانکویکوچهپلاکبزرگ راهبن بست ذخیره
عدم همکاری
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir
نمایش کامل

باغ تالار سبز

031 ******
0913******
اصفهان ، جاده نجف آباد ، ۱کیلومتر بعد از سه راه درچه
آقای حراجی
0913******
www.baghsabz.com
ظرفیت بیشتر از 1400 نفر
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
قیمت بالاتر از 3 ملیون
کروکی
استیج
نمایش کامل

هتل تالار ملک

031 ******
031 ******
031 ******
اصفهان ، خیابان هشت بهشت غربی ، خیابان ملک شمالی
آقای سلیمانی
info@manoshahr.ir
www.malekhotel.ir
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
کروکی
استیج
قیمت
ظرفیت
نمایش کامل

سالن همایش هتل سپاهان

031 ******
0937******
0930******
اصفهان ، خیابان استانداری
جلال الدین زارع
0930******
مجید زارع
0937******
نمایش کامل

هتل تالار کوثر

031 ******
031 ******
اصفهان ، سی و سه پل ، بلوار ملت
آقای شکرانی
www.HotelKowsar.com
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
کروکی
استیج
قیمت
ظرفیت
نمایش کامل

هتل تالار زهره

031 ******
اصفهان ،خیابان فردوسی، مقابل قنادی بهشت
آقای نادری
آقای معتمدی
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/zohre
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
کروکی
استیج
قیمت
ظرفیت
نمایش کامل

تالار پذیرایی کیمیا

031 ******
0913******
سه راه حکیم نظامی ، ابتدای خیابان صفه
علی نیکخواه
0913******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/kimia
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
کروکی
استیج
قیمت
ظرفیت
نمایش کامل

هتل تالار سپاهان

031 ******
0930******
0937******
اصفهان ،خیابان استانداری ، انتهای خیابان فرشادی
جلال الدین زارع
0930******
مجید زارع
0937******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/sepahan
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
کروکی
استیج
قیمت
ظرفیت
نمایش کامل

سالن همایش هتل شیخ بهایی

031 ******
031 ******
0913******
اصفهان ، چهار باغ عباسی ، ابتدای خیابان شیخ بهایی
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/sheykh-bahaei
نمایش کامل

سالن همایش هتل آسمان

031 ******
031 ******
اصفهان ، پل فلزی ، نبش چهار‌ راه
خانم نیرومند
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/aseman
نمایش کامل

هتل تالار اصفهان

031 ******
031 ******
اصفهان ، خیابان مطهری ، پل فلزی
حیدر باقریان
0913******
info@isfahanhotel.ir
http://manoshahr.ir/esfahan
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
کروکی
استیج
قیمت
ظرفیت
نمایش کامل

باغ‌تالار اکباتان

031 ******
0913******
اصفهان ، جاده اصفهان-شیراز ، جاده قلعه شور ، روبروی پمپ گاز سی ان جی ، انتهای کوچه ، سمت چپ
آقای مهرداد سلیمانی
0913******
mehranabasian@yahoo.com
http://manoshahr.ir/ekbatan
ظرفیت بین 500 تا 800 نفر
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
قیمت بالاتر از 3 ملیون
کروکی
استیج
نمایش کامل

باغ تالار فیروزه

031 ******
0913******
0913******
اصفهان ، جاده اصفهان-شیراز ، مرغ ، خیابان امام خمینی ، بعد از رستوران آلاچیق
امیر بختیاری
0913******
talar firozeh.ir
ظرفیت بین 800 تا 1100 نفر
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
قیمت بین 2 تا 3 میلیون
کروکی
استیج
نمایش کامل

هتل تالار شیخ بهایی

031 ******
031 ******
0913******
اصفهان ، چهار باغ عباسی ، ابتدای خیابان شیخ بهایی
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/sheikh-bahaei
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
کروکی
استیج
قیمت
ظرفیت
نمایش کامل

باغ تالار خان نشین

031 ******
اصفهان ، جاده اصفهان - شیراز ، بعد از تقاطع سوم ، کوچهجنب کیوسک ۱۱۰
سروش زندی
0913******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/khaan-neshin
ظرفیت کمتر از 500 نفر
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
قیمت بالاتر از 3 ملیون
کروکی
استیج
نمایش کامل

هتل تالار آسمان

031 ******
031 ******
خانم نیرومند
031 ******
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
کروکی
استیج
قیمت
ظرفیت
نمایش کامل
X