تلفن پشتیبانی سایت 95029575
من و شهر
گوگل
اصفهان تالار
------------------------------------
تالار
باغ تالار
هتل تالار
اماکن دولتی
سالن همایش
من و شهرلوکالاصفهاناصفهان تالارلیست خلاصه ها

کمتر از 500 نفر
بین 500 تا 800 نفر
بین 800 تا 1100 نفر
بین 1100 تا 1400 نفر
بیشتر از 1400 نفرهمه پیشنهاد ما | تعداد بازدید امتیاز کاربران محبوب ترین ها
1 2 3   بیشتر

تالار الماس شرق

******
توضیحمیدانخیابانکویکوچهپلاکبزرگ راهبن بست ذخیره
عدم همکاری
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir
نمایش کامل

باغ تالار قصر آریا

******
0912******
0913******
اصفهان خیابان آبشار سوم ،بعد از میدان شهید کشوری ،بعد از پل زیرگذر،مقابل تقاطع اول
مدیریت
0913******
info@manoshahr.ir
www.ghasrearia.ir
ظرفیت بیشتر از 1400 نفر
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
قیمت بین 1 تا 2 میلیون
کروکی
استیج
نمایش کامل

باغ تالار بهشت | نجف آباد

031 ******
0913******
0913******
اصفهان ، سه راهی درچه ، به طرف نجف آباد ، میدان کهریز سنگ ، بلوار ولی عصر ، بعد از کانال آب، باغ تالار بهشت ۲
محمد رضازاده
0913******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/behesht-najaf-abad
ظرفیت بیشتر از 1400 نفر
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
قیمت بالاتر از 3 ملیون
کروکی
استیج
نمایش کامل

باغ تالار ماهان

0913******
اصفهان ، جاده اصفهان شیراز ، مرغ ، جاده فکا،خیابان امیرکبیر
آقای جلالی
0913******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/mahan
ظرفیت بین 800 تا 1100 نفر
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
قیمت بالاتر از 3 ملیون
کروکی
استیج
نمایش کامل

تالار پیوگان

0913******
0913******
031 ******
اصفهان، جاده اصفهان شیراز،بعد از پل راه آهن، بعد از هواشناسی، جنب رستوران جم نشین
آقای اسدی
0913******
آقای صالحی
0913******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/piyogan
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
قیمت بین 1 تا 2 میلیون
ظرفیت بین 400 تا 600
کروکی
استیج
نمایش کامل

باغ تالار قصر شب ۲

0913******
0913******
0913******
اصفهان، بزرگراه اصفهان-شیراز (مرق) ،جاده قلعه شور ،مقابل پمپ گاز
آقای مالک
0913******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/ghasr-e-shab-2
جایگاه عروس و داماد
استیج
نمایش کامل

تالار خلیج فارس | صفه

0913******
0937******
اصفهان ،خیابان حکیم نظامی ،خیابان شهدای صفحه ،بالاتر از بیمارستان الزهرا
آقای سلیمانی
0913******
مهندس مشایخی
0937******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/khalij-fars-sofeh
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
قیمت بین 1 تا 2 میلیون
ظرفیت بین 400 تا 600
کروکی
استیج
نمایش کامل

باغ تالار باران

0913******
0913******
اصفهان ، جاده اصفهان-شیراز ، پشت مسجد الکعبه ، جنب تالار آناهیتا ، انتهای کوچه ، سمت چپ
آقای قنبری
0913******
0913******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/baran
ظرفیت کمتر از 500 نفر
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
کروکی
استیج
نمایش کامل

باغ تالار باغ بهشت

0913******
0913******
اصفهان ، جاده اصفهان شیراز ، تقاطع دوم ، بعد از شماره گزاری ، سمت راست ، کوچه تالار آناهیتا
آقای صادقی
0913******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/bagh-behesht
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
کروکی
استیج
نمایش کامل

باغ تالار مهدی

031 ******
0913******
اصفهان ، خیابان کهندژ ، روبروی پمپ بنزین بلوچی ، جنب سایپا
آقای نامور
0913******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/mahdi
ظرفیت کمتر از 500 نفر
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
کروکی
استیج
نمایش کامل

باغ تالار ستارگان

031 ******
0913******
اصفهان ، آخر خیابان مسجد جامع ، کنار کانال ، ۳۰۰ متر به سمت چپ
آقای اعرابی
0913******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
کروکی
استیج
نمایش کامل

تالار همایش شریعتی دانشگاه اصفهان

031 ******
اصفهان ، خیابان هزار جریب ، دانشکده علوم پزشکی
info@manoshahr.ir
www.csa.mui.ac.ir
نمایش کامل

خانه معلم شماره ۲

031 ******
031 ******
اصفهان ، خیابان کاوه ، خیابان جابر انصاری ، ابتدای خیابان پنج آذر
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/khaneh-moalem-2
نمایش کامل

تالار رضوی

031 ******
0913******
اصفهان ،خیابان کمال ،روبه روی شهرداری ، منطقه ۳
آقای محمد زاده
0913******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/razavi
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
ظرفیت بین 400 تا 600
کروکی
استیج
نمایش کامل

تالار جی

031 ******
اصفهان ، خیابان جی ، ابتدای خیابان شهروند
آقای افتخار
0913******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/jey
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
ظرفیت بالاتر از 1000
کروکی
استیج
نمایش کامل

تالار خان بان

031 ******
031 ******
0913******
اصفهان ، جاده آبشار ، پل هوایی اشکاوند
آقای یزدیان
0913******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
ظرفیت بین 400 تا 600
کروکی
استیج
نمایش کامل

باغ تالار بهار

031 ******
0913******
0939******
اصفهان ،خیابان جی ،خوراسگان ،خیابان سلمان ،ادامه ی کانال پل اول ،جنب جایگاه گاز
آقای لطیفی
0913******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/bagh-e-bahar
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
ظرفیت بین 800 تا 1000
کروکی
استیج
نمایش کامل

تالار میثاق

031 ******
031 ******
اصفهان ، خیابان جابر انصاری ، جنب پارک بهشت
آقای ریشی اصفهانی
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/misagh
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
ظرفیت بین 200 تا 400
کروکی
استیج
نمایش کامل

تالار شهریاران

031 ******
اصفهان ، جاده اصفهان-شیراز ، مرغ ، بعد از مسجدالکعبه ، پشت ایران خودرو ۲۰۶۰
آقای غلامی
آقای حسین پور
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/shahryrran
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
ظرفیت بین 200 تا 400
کروکی
استیج
نمایش کامل

تالار بهشت اسپادانا

0913******
0913******
0913******
اصفهان،خیابان امام خمینی ، فلکه دانشگاه صنعتی، بزرگراه آزادگان ، کیلومتر ۹ ، ضلع غربی پمپ بنزین قدس
محمد اکبری
0913******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/behesht-espadana
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
قیمت بین 2 تا 3 میلیون
ظرفیت بالاتر از 1000
کروکی
استیج
نمایش کامل

تالار بهشت ارغوان

031 ******
اصفهان ، مشتاق سوم ، ارغوانیه ، پل عابر پیاده، کوچه ارغوان ۴
عباس نصوحیان
0913******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
قیمت بین 1 تا 2 میلیون
ظرفیت بین 400 تا 600
کروکی
استیج
نمایش کامل

تالار همایش کوثر

031 ******
0913******
اصفهان ، سه راه حکیم نظامی ، به طرف دروازه شیراز ، مجموعه ورزشی ۲۲بهمن
محمدعلی کورنگی
0913******
نمایش کامل

تالار قصر شرق

031 ******
031 ******
0913******
0913******
اصفهان ، کیلومتر ۷ جاده فرودگاه ، بعد از حصه ، دومین پل عابر پیاده
رسول محلاتی
0913******
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
قیمت بین 1 تا 2 میلیون
ظرفیت بین 400 تا 600
کروکی
استیج
نمایش کامل

خانه معلم شماره ۵

031 ******
031 ******
اصفهان ، خیابان آتشگاه ، جنب کوه آتتشگاه ، بعد از باغ فردوس
آقای نصر
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/khane-moallem-5
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
کروکی
استیج
قیمت
ظرفیت
نمایش کامل

تالار صفا (خانه کارگر)

031 ******
0913******
0913******
اصفهان ،خیابان دانشگاه ، بعد از سه راه توحید ، روبروی درب مرکز توپخانه ، خانه کارگر ، تالار صفا
خانه کارگر
امیر وزیری فر
0913******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/safaa
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
کروکی
استیج
قیمت
ظرفیت
نمایش کامل

خانه معلم شماره ۳

031 ******
031 ******
اصفهان ، خیابان پروین ، خیابان معراج ، خیابان فجر
آقای اسد
info@manoshahr.ir
www.taavonisfdu.ir
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
کروکی
استیج
قیمت
ظرفیت
نمایش کامل

تالار شرکت تعاونی تاکسیرانی

031 ******
0913******
اصفهان ، بلوار بعثت ، ابتدای بلوار فرزانگان ، روبروی باغ فدک
عباس نقی زاده
0913******
تعاونی تاکسیرانی
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/sherkat-taeavoni-taxirani
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
کروکی
استیج
قیمت
ظرفیت
نمایش کامل

خانه معلم شماره ۴

031 ******
اصفهان ، خیابان شاهزید ، خیابان میثم ، خیابان ایثار
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/khaneh-moallem-4
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
کروکی
استیج
قیمت
ظرفیت
نمایش کامل

باغ تالار ویلا

0913******
0913******
اصفهان ، جاده اصفهان نجف آباد ، اول جاده زازران ، نبش کوچه امام رضا (۱)
رضا موم ساز
0913******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/vila
ظرفیت بین 500 تا 800 نفر
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
قیمت بالاتر از 3 ملیون
کروکی
استیج
نمایش کامل

خانه معلم شماره ۳

031 ******
031 ******
اصفهان ، خیابان پروین ، خیابان معراج ، خیابان فجر
آقای اسد
info@manoshahr.ir
www.taavonisfdu.ir
نمایش کامل

باغ تالار فرمانیه

0913******
اصفهان ، جاده اصفهان شیراز ، بعد از پل راه آهن ، کوچه سفره خانه در بند
زهرا شیخ زاده
0913******
ظرفیت بین 1100 تا 1400 نفر
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
قیمت بین 1 تا 2 میلیون
کروکی
استیج
نمایش کامل
X