اطلاعات مشاغل استان اصفهان در حال بروزرسانی است
من و شهر
گوگل
تالار
من و شهرلوکالاصفهاناصفهان تالارتالارلیست خلاصه ها

کمتر از 1 میلیون
بین 1‌ تا‌ 2‌ میلیون
بین 2 تا‌ 3 میلیون
بالاتر از 3 ملیون
کمتر از 200نفر
بین 200‌ تا‌ 400 نفر
بین 400‌ تا‌ 600 نفر
بین 600‌ تا‌ 800 نفر
بین 800‌ تا‌ 1000 نفر
بالاتر از 1000 نفر
یک سالن
دو سالن مجزا
سه سالن مجزا
چهار سالن مجزا
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
استیجهمه پیشنهاد ما | تعداد بازدید امتیاز کاربران محبوب ترین ها

تالار آناهیتا

031 ******
031 ******
اصفهان ، جاده اصفهان شیراز ، بعد از شماره گذاری ، بین تقاطع اول و دوم
رسول نوروزی
0913******
نمایش کامل

تالار پیوگان

0913******
0913******
031 ******
اصفهان، جاده اصفهان شیراز،بعد از پل راه آهن، بعد از هواشناسی، جنب رستوران جم نشین
آقای اسدی
0913******
آقای صالحی
0913******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/piyogan
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
قیمت بین 1 تا 2 میلیون
ظرفیت بین 400 تا 600
کروکی
استیج
نمایش کامل

تالار خلیج فارس | صفه

0913******
0937******
اصفهان ،خیابان حکیم نظامی ،خیابان شهدای صفحه ،بالاتر از بیمارستان الزهرا
آقای سلیمانی
0913******
مهندس مشایخی
0937******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/khalij-fars-sofeh
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
قیمت بین 1 تا 2 میلیون
ظرفیت بین 400 تا 600
کروکی
استیج
نمایش کامل

تالار رضوی

031 ******
0913******
اصفهان ،خیابان کمال ،روبه روی شهرداری ، منطقه ۳
آقای محمد زاده
0913******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/razavi
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
ظرفیت بین 400 تا 600
کروکی
استیج
نمایش کامل

تالار جی

031 ******
اصفهان ، خیابان جی ، ابتدای خیابان شهروند
آقای افتخار
0913******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/jey
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
ظرفیت بالاتر از 1000
کروکی
استیج
نمایش کامل

تالار خان بان

031 ******
031 ******
0913******
اصفهان ، جاده آبشار ، پل هوایی اشکاوند
آقای یزدیان
0913******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
ظرفیت بین 400 تا 600
کروکی
استیج
نمایش کامل

تالار میثاق

031 ******
031 ******
اصفهان ، خیابان جابر انصاری ، جنب پارک بهشت
آقای ریشی اصفهانی
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/misagh
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
ظرفیت بین 200 تا 400
کروکی
استیج
نمایش کامل

تالار شهریاران

031 ******
اصفهان ، جاده اصفهان-شیراز ، مرغ ، بعد از مسجدالکعبه ، پشت ایران خودرو ۲۰۶۰
آقای غلامی
آقای حسین پور
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/shahryrran
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
ظرفیت بین 200 تا 400
کروکی
استیج
نمایش کامل

تالار بهشت اسپادانا

0913******
0913******
0913******
اصفهان،خیابان امام خمینی ، فلکه دانشگاه صنعتی، بزرگراه آزادگان ، کیلومتر ۹ ، ضلع غربی پمپ بنزین قدس
محمد اکبری
0913******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/behesht-espadana
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
قیمت بین 2 تا 3 میلیون
ظرفیت بالاتر از 1000
کروکی
استیج
نمایش کامل

تالار بهشت ارغوان

031 ******
اصفهان ، مشتاق سوم ، ارغوانیه ، پل عابر پیاده، کوچه ارغوان ۴
عباس نصوحیان
0913******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
قیمت بین 1 تا 2 میلیون
ظرفیت بین 400 تا 600
کروکی
استیج
نمایش کامل

تالار قصر شرق

031 ******
031 ******
0913******
0913******
اصفهان ، کیلومتر ۷ جاده فرودگاه ، بعد از حصه ، دومین پل عابر پیاده
رسول محلاتی
0913******
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
قیمت بین 1 تا 2 میلیون
ظرفیت بین 400 تا 600
کروکی
استیج
نمایش کامل

تالار قصر شب

031 ******
0913******
0913******
اصفهان ، جاده اصفهان شیراز ، جاده قلعه شور ، روبه روی پمپ گاز ، کوچه ۱۱۰
مهدی کوهی
0913******
مهدی قائلی
0913******
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
قیمت بین 1 تا 2 میلیون
ظرفیت بین 400 تا 600
کروکی
استیج
نمایش کامل

تالار شهرزادگان قصه گو

031 ******
0913******
0913******
اصفهان ، جاده اصفهان-شیراز ، ۳ کیلومتر بعد از شهرک آزمایش ، نرسیده به تقاطع دوم ، جنب هواشناسی
آقای ناظور
0913******
آقای محمدی
0913******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/shahrzadegan-e-ghessegoo
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
قیمت بین 2 تا 3 میلیون
ظرفیت بین 400 تا 600
کروکی
استیج
نمایش کامل

تالار بهاران

031 ******
0913******
0913******
اصفهان ، خیابان زینبیه ، خیابان عاشق اصفهانی غربی
حسین عطاری پوراصفهانی
0913******
مهرداد عطاری پوراصفهانی
0913******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/baharan
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
قیمت بین 2 تا 3 میلیون
ظرفیت بین 400 تا 600
کروکی
استیج
نمایش کامل

تالار مهندسین

031 ******
031 ******
0913******
اصفهان ، اتوبان اصفهان فلاورجان ، پس از دومین دوربرگردان ، بلوار فاضل هندی ، جنب پمپ گاز
حمیدرضا دهلوی
0913******
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
قیمت بین 2 تا 3 میلیون
ظرفیت بین 800 تا 1000
کروکی
استیج
نمایش کامل

تالار جزیره

0913******
0913******
اصفهان ، انتهای بلوار آتشگاه ، کیلومتر ۲ جاده نجف آباد ، سمت راست جنب کانال آب ، ۲۰۰ متر در امتداد کانال
سعید نصر
0913******
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
قیمت بالاتر از 3 ملیون
ظرفیت بین 600 تا 800
کروکی
استیج
نمایش کامل

تالار محشر

0913******
0913******
0913******
اصفهان ، اتوبان فرودگاه ، به طرف شهرک صنعتی جی ، رو به روی شرکت کافی کولا
غلامرضا زارعی
0913******
محسن کیان اصل
0913******
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
قیمت بین 1 تا 2 میلیون
ظرفیت بین 600 تا 800
کروکی
استیج
نمایش کامل

تالار هزار و یک شب | پل تمدن

031 ******
031 ******
0913******
اصفهان ، اتوبان آقابابایی ، پل تمدن ،خیابان شهید خزائی، شهید عبدلی
حسین تهرانی
0913******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/hezar-o-yek-shab-1
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
قیمت بین 2 تا 3 میلیون
ظرفیت بین 800 تا 1000
کروکی
استیج
نمایش کامل

تالار گلباران

031 ******
اصفهان ، جاده اصفهان - شیراز ، روبروی شهرک آزمایش
مجتبی زاغیان
0913******
غلامرضا صادقی
0913******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/golbaran
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
قیمت بین 1 تا 2 میلیون
ظرفیت بین 400 تا 600
کروکی
استیج
نمایش کامل

تالار آتشگاه

031 ******
031 ******
اصفهان ، انتهای بلوار آتشگاه ، روبه روی کوی آتشگاه ، تالار آتشگاه
آقای نصر
0913******
آقای آخوندی
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
قیمت بالاتر از 3 ملیون
ظرفیت بالاتر از 1000
کروکی
استیج
نمایش کامل

تالار احسان

031 ******
اصفهان ،خیابان ارتش ، بالاتر از خانه معلم
آقای احسانی
0913******
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
قیمت کمتر از 1 میلیون
ظرفیت بین 200 تا 400
کروکی
استیج
نمایش کامل

تالار آپادانا

031 ******
031 ******
031 ******
0913******
اصفهان، خمینی شهر ، ابتدای منظریه، جنب پمپ گاز سی ان جی
سید رحیم موسوی
0913******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/apadana
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
قیمت بین 1 تا 2 میلیون
ظرفیت بین 600 تا 800
کروکی
استیج
نمایش کامل

تالار الماس شهر

031 ******
0913******
0913******
اصفهان ، فلکه دانشگاه صنعتی، به سمت امامزاده سید محمد ، رو به روی ورودی دانشگاه صنعتی
بهرام برّان
0913******
جمال حقیقی
0913******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/almas-e-shahr
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
قیمت بالاتر از 3 ملیون
ظرفیت بالاتر از 1000
کروکی
استیج
نمایش کامل

تالار آریش

031 ******
031 ******
0913******
اصفهان،خیابان آپادانا دوم، نرسیده به پل غدیر ، نبش کوچه ۱۳
آقای رجایی
0913******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/arish
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
قیمت بین 1 تا 2 میلیون
ظرفیت بین 200 تا 400
کروکی
استیج
نمایش کامل

تالار شاپرک

031 ******
اصفهان ، جاده اصفهان-شیراز ، روبروی پمپ بنزین مرغ
آقای خواجوئی
0912******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/shaparak
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
قیمت بین 1 تا 2 میلیون
ظرفیت بین 400 تا 600
کروکی
استیج
نمایش کامل

تالار شاهین خمینی شهر

031 ******
0913******
0912******
اصفهان ، خمینی شهر ، خیابان شریعتی شمالی ، جنب شیرینی فروشی صفا ، داخل کوچه
آقای لواسانی
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
قیمت بین 1 تا 2 میلیون
ظرفیت بالاتر از 1000
کروکی
استیج
نمایش کامل

تالار مجلل آزادی

031 ******
0913******
0913******
اصفهان ، بلوارکشاورز ، شهرک امیریه ، بعد از فلکه گلها ، خیابان هفتم
فرشاد صفایی
0913******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/mojalal-e-azadi
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
قیمت بالاتر از 3 ملیون
ظرفیت بین 400 تا 600
کروکی
استیج
نمایش کامل

تالار هما

031 ******
031 ******
0933******
0903******
اصفهان ، شهرک صنعتی جی ، نبش خیابان دهم
آقای علیرضا حقوقی
0933******
info@manoshahr.ir
http://homarc.ir/
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
ظرفیت بین 400 تا 600
کروکی
استیج
نمایش کامل

تالار هشت بهشت

0913******
031 ******
0913******
اصفهان ، انتهای بلوار آتشگاه ، دو راهی آتشگاه ، جنب بانک صادرات ، روبه روی اداره ی برق
0913******
محمد کرمانشاهیان
0913******
insta: talarhashtbehesht
http://manoshahr.ir/hasht-behesht
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
ظرفیت بین 400 تا 600
کروکی
استیج
نمایش کامل

تالار سنگبران

031 ******
0913******
اصفهان ، بلوار بعثت (جاده دولت آباد) ، بعد از فلکه تاکسیرانی ، ابتدای منطقه صنعتی ، تالار سنگبران
یدالله کافی زاده
0913******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/sangboran
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
قیمت بین 1 تا 2 میلیون
ظرفیت بین 800 تا 1000
کروکی
استیج
نمایش کامل

تالار گل مریم

031 ******
0913******
اصفهان، چهارراه عاشق اصفهانی ، خیابان آیت الله غفاری، مقابل شهرک امام حسین(ع)
علی اکبر فتاحی
0913******
محمد فتاحی
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/gol-e-maryam
سفره عقد داخل سالن
جایگاه عروس و داماد
قیمت بین 1 تا 2 میلیون
ظرفیت بین 600 تا 800
کروکی
استیج
نمایش کامل
X