تلفن پشتیبانی سایت 95029575
من و شهر
گوگل
کنتاکی
من و شهرلوکالاصفهانپرتال غذاکنتاکیلیست خلاصه ها
همه پیشنهاد ما | تعداد بازدید امتیاز کاربران محبوب ترین ها

خانه کنتاکی | شعبه جمهوری

031 ******
031 ******
اصفهان ،میدان جمهوری ،خیابان امام خمینی ،ابتدای کوچه شماره ۳ ،مجتمع جام جم
info@manoshahr.ir
www.kentuckyhouse.com
پارکینگ
پخش موسیقی
پیک
رزرو میز
سفارش تلفنی
صندلی مخصوص کودک
نمایش کامل

کنتاکی کاردو

031 ******
031 ******
اصفهان ، بلوار آئینه خانه ، حدفاصل سی و سه پل و پل فردوسی
آقای نصر اصفهانی
info@manoshahr.ir
www.kentuckykardo.com
پخش موسیقی
پیک
رزرو میز
سفارش تلفنی
نمایش کامل

کنتاکی سیب بزرگ

031 ******
0936******
اصفهان ، خیابان مطهری ، پل آذر
آقای خردمند
0913******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/sib-e-bozorg
پخش موسیقی
پیک
رزرو میز
سفارش تلفنی
نمایش کامل

خانه کنتاکی | شعبه سیتی سنتر

031 ******
اصفهان ، سیتی سنتر ، طبقه ۴ ، فودکورت
info@manoshahr.ir
www.kentuckyhouse.com
پارکینگ
پخش موسیقی
پیک
رزرو میز
سفارش تلفنی
صندلی مخصوص کودک
نمایش کامل

کنتاکی خورشید

031 ******
031 ******
اصفهان ، میدان احمد آباد ، خیابان جی
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/khorshid
پخش موسیقی
پیک
رزرو میز
سفارش تلفنی
حق سرویس
نمایش کامل

خانه کنتاکی | شعبه بلوار ملت

031 ******
031 ******
0913******
اصفهان ، بلوار ملت ، حدفاصل هتل کوثر و پل آذر
آقای ایمان فر
آقای نصر
0913******
info@manoshahr.ir
www.kentuckyhouse.com
پخش موسیقی
پیک
رزرو میز
سفارش تلفنی
نمایش کامل

خانه کنتاکی | شعبه مرکزی

031 ******
031 ******
اصفهان ، خیابان چهارباغ بالا ، روبروی زمزم ، مجتمع کاویان
آقای نصر اصفهانی
info@manoshahr.ir
www.kentuckyhouse.com
پارکینگ
پخش موسیقی
پیک
رزرو میز
سفارش تلفنی
نمایش کامل

خانه کنتاکی | شعبه خورشید

031 ******
031 ******
0913******
0913******
اصفهان ، نظر میانی، ابتدای خیابان خورشید ، سمت چپ
آقای نصر
0913******
آقای خواجه
0913******
info@manoshahr.ir
www.kentuckyhouse.com
پخش موسیقی
پیک
رزرو میز
سفارش تلفنی
نمایش کامل

خانه کنتاکی | شعبه میدان احمد آباد

031 ******
031 ******
031 ******
0913******
اصفهان ، فلکه احمد آباد
آقای زمانی
0913******
info@manoshahr.ir
www.kentuckyhouse.com
پارکینگ
پخش موسیقی
پیک
رزرو میز
سفارش تلفنی
نمایش کامل

خانه کنتاکی | شعبه کاوه

031 ******
031 ******
0913******
اصفهان ، خیابان کاوه ، حدفاصل پل چمران و چهارراه ۲۵ آبان
آقای مجاهدنیا
0913******
info@manoshahr.ir
www.kentuckyhouse.com
پخش موسیقی
پیک
رزرو میز
سفارش تلفنی
نمایش کامل
X