تلفن پشتیبانی سایت 95029575
من و شهر
گوگل
فست فود‌ها
من و شهرلوکالاصفهانپرتال غذافست فود‌هالیست خلاصه ها

پیتزا
برگر و ساندویچ
کباب ترکی
کنتاکی
پاستا
استیک
غذای کودک
پارکینگ
پیک
صندلی مخصوص کودکهمه پیشنهاد ما | تعداد بازدید امتیاز کاربران محبوب ترین ها

فست فود پیتزا مسترز

031 ******
اصفهان ، خیابان سهروردی ، روبروی خیابان باغ زیار
آقای حسینی
info@manoshahr.ir
www.pizza-master.com
نمایش کامل

فست فود پیتزا پیتزا | شعبه پل غدیر

031 ******
031 ******
اصفهان مشتاق دوم ، پل غدیر
حسین فاطمی
0913******
علی جوانمرد
031 ******
info@manoshahr.ir
pizza-pizza.com
پارکینگ
پخش موسیقی
پیک
رزرو میز
سفارش تلفنی
صندلی مخصوص کودک
نمایش کامل

فست فود تعطیلات

031 ******
031 ******
0913******
اصفهان ، خیابان حکیم نظامی ، جنب خیابان مهرداد
آقای فرح مند
0913******
tatilatpizzera@gmail.com
http://manoshahr.ir/tatilat
پارکینگ
پخش موسیقی
پیک
رزرو میز
سفارش تلفنی
صندلی مخصوص کودک
نمایش کامل

فست فود فرامرز

031 ******
031 ******
0913******
اصفهان، خیابان شیخ صدوق جنوبی ، نبش خیابان پرواز
آقای فرقانی
0913******
info@manoshahr.ir
www.faramarzfood.ir
پارکینگ
پخش موسیقی
پیک
رزرو میز
سفارش تلفنی
صندلی مخصوص کودک
حق سرویس
نمایش کامل

فست فود وندیک

031 ******
031 ******
اصفهان ، بلوار آیینه خانه ، حدفاصل سی و سه پل و پل فردوسی
آقای صالحیان
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/venedic
پارکینگ
پخش موسیقی
پیک
رزرو میز
سفارش تلفنی
صندلی مخصوص کودک
حق سرویس
نمایش کامل

فست فود یامی

031 ******
0913******
اصفهان ، خیابان شیخ صدوق شمالی، نبش کاخ سعادت آباد غربی
آقای آبدار
0913******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/yummy
پارکینگ
پخش موسیقی
پیک
رزرو میز
سفارش تلفنی
صندلی مخصوص کودک
حق سرویس
نمایش کامل

فست فود عطاویچ

031 ******
031 ******
031 ******
اصفهان ، خیابان شیخ صدوق شمالی ، حدفاصل خیابان شیخ مفید و خیابان نیکبخت ، فست فود عطاویچ
آقای صرافان
آقای حیدرپور
info@atawich.com
www.atawich.com
پارکینگ
پخش موسیقی
پیک
رزرو میز
سفارش تلفنی
صندلی مخصوص کودک
حق سرویس
نمایش کامل

فست فود دلی شز برگر

031 ******
اصفهان ، حدفاصل چهارراه آپادانا و چهارراه آبشار ، جنب ساختمان پلی اکریل
آقای حق پیام
0913******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/delicious-berger
پارکینگ
پخش موسیقی
پیک
رزرو میز
سفارش تلفنی
صندلی مخصوص کودک
نمایش کامل

فست فود کلبه پیتزا

031 ******
0937******
اصفهان
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/kolb-e-pizza
پارکینگ
پخش موسیقی
پیک
رزرو میز
سفارش تلفنی
صندلی مخصوص کودک
حق سرویس
نمایش کامل

فست فود سورک

031 ******
031 ******
اصفهان ،هتل پل ،ابتدای چهارباغ بالا ،جنب مجتمع تجاری کوثر
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/soorak
پارکینگ
پیک
رزرو میز
سفارش تلفنی
حق سرویس
نمایش کامل

فست فود لقمه ویچ

031 ******
0938******
اصفهان خیابان هشت بهشت شرقی ،خیابان حمزه شمالی،بعد از رکن الدوله شرقی
آقای شجاعی
0938******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/loghmeh-wich
پارکینگ
پیک
رزرو میز
سفارش تلفنی
صندلی مخصوص کودک
حق سرویس
نمایش کامل

فست فود ایست

031 ******
0913******
اصفهان ، میدان فیض
آقای میرزاییان
0913******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/ist
پخش موسیقی
پیک
رزرو میز
سفارش تلفنی
صندلی مخصوص کودک
نمایش کامل

فست فود پیتزا شاپ

031 ******
031 ******
اصفهان ، خیابان حکیم نظامی ، حدفاصل چهار راه حکیم نظامی و پل فلزی ، جنب نمایندگی سایپا
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/shop-pizza
پارکینگ
پخش موسیقی
پیک
رزرو میز
سفارش تلفنی
صندلی مخصوص کودک
حق سرویس
نمایش کامل

فست فود ژامک

031 ******
0913******
031 ******
0913******
اصفهان ،میدان فیض ،فست فود ژامک
آقای میرزاییان
0913******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/zhamak
پارکینگ
پخش موسیقی
پیک
رزرو میز
سفارش تلفنی
صندلی مخصوص کودک
حق سرویس
نمایش کامل

فست فود رابین هود

031 ******
031 ******
اصفهان ،مشتاق دوم ،روبروی باغ گلها ،فست فود رابین هود
آقای سجادی
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/robinhood
پارکینگ
پخش موسیقی
پیک
رزرو میز
سفارش تلفنی
صندلی مخصوص کودک
نمایش کامل

فست فود ویژه

031 ******
اصفهان ، خیابان توحید میانی ، جنب بانک سپه
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/vizheh
پارکینگ
پخش موسیقی
پیک
رزرو میز
سفارش تلفنی
صندلی مخصوص کودک
نمایش کامل

فست فود شبانه

031 ******
031 ******
0935******
اصفهان ،چهارراه حکیم نظامی ،جنب بانک پاسارگاد
آقای فرهنگ
0935******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/shabane
پارکینگ
پخش موسیقی
پیک
رزرو میز
سفارش تلفنی
صندلی مخصوص کودک
حق سرویس
نمایش کامل

ساندویچ دهه ۶۰

031 ******
اصفهان ، چهارباغ بالا ، ابتدای نظر شرقی ، پلاک ۱
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/dahe60
پارکینگ
پخش موسیقی
رزرو میز
سفارش تلفنی
صندلی مخصوص کودک
نمایش کامل

فست فود ستاره شب

031 ******
031 ******
اصفهان ، خیابان پروین ، نبش چهارراه صباحی
آقای کریم نژاد
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/setareye-shab
پارکینگ
پخش موسیقی
پیک
رزرو میز
سفارش تلفنی
صندلی مخصوص کودک
نمایش کامل

فست فود مهرداد

031 ******
اصفهان ، خیابان مهرداد
آقای استکی
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/mehrdad
پارکینگ
پخش موسیقی
پیک
رزرو میز
سفارش تلفنی
صندلی مخصوص کودک
نمایش کامل

فست فود جکس

031 ******
031 ******
اصفهان ، ابتدای خیابان سعادت آباد ، روبه روی بانک صادرات
آقای نصر
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/jacks
پارکینگ
پخش موسیقی
پیک
رزرو میز
سفارش تلفنی
صندلی مخصوص کودک
حق سرویس
نمایش کامل

فست فود لیمون

031 ******
031 ******
اصفهان ، خانه اصفهان ، فلکه ماه فرخی ، ابتدای خیابان رزمندگان
آقای علی نژاد
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/lemon
پارکینگ
پخش موسیقی
پیک
رزرو میز
سفارش تلفنی
صندلی مخصوص کودک
حق سرویس
نمایش کامل

فست فود زغالی برگر

031 ******
031 ******
اصفهان ، خیابان جی ،ابتدای همدانیان ،روبروی ترمینال جی
آقای رزاز زاده
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/zoghali-berger
پارکینگ
پخش موسیقی
پیک
رزرو میز
سفارش تلفنی
صندلی مخصوص کودک
نمایش کامل

فست فود و کافه های لند

031 ******
031 ******
اصفهان ، خیابان مشتاق اول ، حدفاصل پل بزرگمهر و پل خواجو
آقای شعرباف
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/high-land
پارکینگ
پخش موسیقی
پیک
رزرو میز
سفارش تلفنی
صندلی مخصوص کودک
حق سرویس
نمایش کامل

فست فود شنتیا

031 ******
031 ******
اصفهان ، خیابان کاوه ، خیابان برازنده ، مقابل مجتمع مسکونی آسمان
خانم سجادی
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/
پخش موسیقی
رزرو میز
نمایش کامل

فست فود fish & chips | شعبه توحید

031 ******
اصفهان ،خیابان توحید میانی ،رو به روی مجتمع ماهور ،جنب بانک ملت
آقای شکراله
info@manoshahr.ir
www.stirling fish and chips.com
پارکینگ
پخش موسیقی
پیک
رزرو میز
سفارش تلفنی
صندلی مخصوص کودک
حق سرویس
نمایش کامل

فست فود دومینو

031 ******
اصفهان ، سپاهان شهر ، ابتدای بلوار غدیر
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/
پارکینگ
پخش موسیقی
پیک
رزرو میز
سفارش تلفنی
صندلی مخصوص کودک
نمایش کامل

کباب ترکی بلک

031 ******
اصفهان ، خیابان سروش ، خیابان آل خجند
آقای حامدی
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/
پارکینگ
پخش موسیقی
پیک
رزرو میز
سفارش تلفنی
صندلی مخصوص کودک
نمایش کامل

فست فود پیتزا پیتزا پلاس | شعبه رباط دوم

031 ******
031 ******
اصفهان ،خیابان رباط دوم ،نبش خیابان عادل پور ،مجتمع اداری-تجاری پدیده ،طبقه دوم
شنتیا مرکزی
info@manoshahr.ir
www.pizzapizzaplus
پارکینگ
پخش موسیقی
پیک
رزرو میز
سفارش تلفنی
صندلی مخصوص کودک
حق سرویس
نمایش کامل

پیتزا ستایش

031 ******
اصفهان خیابان جی ،خیابان همدانیان ،روبروی ترمینال جی
آقای خسروی
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/setayesh
پارکینگ
پخش موسیقی
پیک
رزرو میز
سفارش تلفنی
صندلی مخصوص کودک
نمایش کامل

فست فود کاکتوس

031 ******
031 ******
اصفهان ، سه راه سیمین ، خیابان سهروردی
آقای سورانی
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/cactus
پارکینگ
پخش موسیقی
پیک
رزرو میز
سفارش تلفنی
صندلی مخصوص کودک
نمایش کامل
X