تلفن پشتیبانی سایت 95029575
من و شهر
گوگل
فست فود‌ها
من و شهرلوکالاصفهانپرتال غذافست فود‌هالیست خلاصه ها

پیتزا
برگر و ساندویچ
کباب ترکی
کنتاکی
پاستا
استیک
غذای کودک
پارکینگ
پیک
صندلی مخصوص کودکهمه پیشنهاد ما | تعداد بازدید امتیاز کاربران محبوب ترین ها
1 2 3   بیشتر

فست فود ZFC | شعبه جابر انصاری

031 ******
0913******
اصفهان ، خیابان کاوه ، ابتدای خیابان جابر انصاری ، سمت چپ ، روبروی دانشکده صنعت نفت
آقای زارعی
0913******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/zfc
نمایش کامل

فست فود پیتزا پیتزا | شعبه پل غدیر

031 ******
031 ******
اصفهان مشتاق دوم ، پل غدیر
حسین فاطمی
0913******
علی جوانمرد
031 ******
info@manoshahr.ir
pizza-pizza.com
پارکینگ
پخش موسیقی
پیک
رزرو میز
سفارش تلفنی
صندلی مخصوص کودک
نمایش کامل

فست فود تعطیلات

031 ******
031 ******
0913******
اصفهان ، خیابان حکیم نظامی ، جنب خیابان مهرداد
آقای فرح مند
0913******
tatilatpizzera@gmail.com
http://manoshahr.ir/tatilat
پارکینگ
پخش موسیقی
پیک
رزرو میز
سفارش تلفنی
صندلی مخصوص کودک
نمایش کامل

فست فود فرامرز

031 ******
031 ******
0913******
اصفهان، خیابان شیخ صدوق جنوبی ، نبش خیابان پرواز
آقای فرقانی
0913******
info@manoshahr.ir
www.faramarzfood.ir
پارکینگ
پخش موسیقی
پیک
رزرو میز
سفارش تلفنی
صندلی مخصوص کودک
حق سرویس
نمایش کامل

فست فود وندیک

031 ******
031 ******
اصفهان ، بلوار آیینه خانه ، حدفاصل سی و سه پل و پل فردوسی
آقای صالحیان
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/venedic
پارکینگ
پخش موسیقی
پیک
رزرو میز
سفارش تلفنی
صندلی مخصوص کودک
حق سرویس
نمایش کامل

فست فود یامی

031 ******
0913******
اصفهان ، خیابان شیخ صدوق شمالی، نبش کاخ سعادت آباد غربی
آقای آبدار
0913******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/yummy
پارکینگ
پخش موسیقی
پیک
رزرو میز
سفارش تلفنی
صندلی مخصوص کودک
حق سرویس
نمایش کامل

فست فود عطاویچ

031 ******
031 ******
031 ******
اصفهان ، خیابان شیخ صدوق شمالی ، حدفاصل خیابان شیخ مفید و خیابان نیکبخت ، فست فود عطاویچ
آقای صرافان
آقای حیدرپور
info@atawich.com
www.atawich.com
پارکینگ
پخش موسیقی
پیک
رزرو میز
سفارش تلفنی
صندلی مخصوص کودک
حق سرویس
نمایش کامل

فست فود دلی شز برگر

031 ******
اصفهان ، حدفاصل چهارراه آپادانا و چهارراه آبشار ، جنب ساختمان پلی اکریل
آقای حق پیام
0913******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/delicious-berger
پارکینگ
پخش موسیقی
پیک
رزرو میز
سفارش تلفنی
صندلی مخصوص کودک
نمایش کامل

فست فود کلبه پیتزا

031 ******
0937******
اصفهان
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/kolb-e-pizza
پارکینگ
پخش موسیقی
پیک
رزرو میز
سفارش تلفنی
صندلی مخصوص کودک
حق سرویس
نمایش کامل

فست فود سورک

031 ******
031 ******
اصفهان ،هتل پل ،ابتدای چهارباغ بالا ،جنب مجتمع تجاری کوثر
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/soorak
پارکینگ
پیک
رزرو میز
سفارش تلفنی
حق سرویس
نمایش کامل

فست فود لقمه ویچ

031 ******
0938******
اصفهان خیابان هشت بهشت شرقی ،خیابان حمزه شمالی،بعد از رکن الدوله شرقی
آقای شجاعی
0938******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/loghmeh-wich
پارکینگ
پیک
رزرو میز
سفارش تلفنی
صندلی مخصوص کودک
حق سرویس
نمایش کامل

فست فود ایست

031 ******
0913******
اصفهان ، میدان فیض
آقای میرزاییان
0913******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/ist
پخش موسیقی
پیک
رزرو میز
سفارش تلفنی
صندلی مخصوص کودک
نمایش کامل

فست فود پیتزا شاپ

031 ******
031 ******
اصفهان ، خیابان حکیم نظامی ، حدفاصل چهار راه حکیم نظامی و پل فلزی ، جنب نمایندگی سایپا
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/shop-pizza
پارکینگ
پخش موسیقی
پیک
رزرو میز
سفارش تلفنی
صندلی مخصوص کودک
حق سرویس
نمایش کامل

فست فود ژامک

031 ******
0913******
031 ******
0913******
اصفهان ،میدان فیض ،فست فود ژامک
آقای میرزاییان
0913******
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/zhamak
پارکینگ
پخش موسیقی
پیک
رزرو میز
سفارش تلفنی
صندلی مخصوص کودک
حق سرویس
نمایش کامل

فست فود رابین هود

031 ******
031 ******
اصفهان ،مشتاق دوم ،روبروی باغ گلها ،فست فود رابین هود
آقای سجادی
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/robinhood
پارکینگ
پخش موسیقی
پیک
رزرو میز
سفارش تلفنی
صندلی مخصوص کودک
نمایش کامل

فست فود ویژه

031 ******
اصفهان ، خیابان توحید میانی ، جنب بانک سپه
info@manoshahr.ir
http://manoshahr.ir/vizheh
پارکینگ
پخش موسیقی
پیک
رزرو میز
سفارش تلفنی
صندلی مخصوص کودک
نمایش کامل
X