من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌جشن‌و‌عروسی > موزیک‌و‌سرگرمی > دی جی اصفهان | من و شهر
۱ ۰

دی جی

من و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس دی جی

۰۹۱۳ ۸۶۸ ۰۰۸۵
۰۹۳۹ ۰۴۷ ۵۰۰۱
http://manoshahr.ir/unknown-۲
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات