من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌جشن‌و‌عروسی > موزیک‌و‌سرگرمی > دی جی حامد اصفهان | من و شهر
۰ ۵۱۳

دی جی حامد-۱

من و شهر

اطلاعات تماس دی جی حامد-۱

۰۹۳۶ ۲۹۲ ۱۰۴۵
اصفهان توضیح میدان خیابان کوی کوچه پلاک بزرگ راه بن بست ذخیره ، مرکز شهر
http://manoshahr.ir/hamed-۱
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات