من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌جشن‌و‌عروسی > موزیک‌و‌سرگرمی > دی جی علی اصفهان | من و شهر
۰ ۳۲۱

دی جی علی

من و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس دی جی علی

۰۹۱۳ ۳۶۸ ۵۹۸۰
اصفهان ، خیابان مشتاق دوم
http://manoshahr.ir/ali
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات