من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌جشن‌و‌عروسی > موزیک‌و‌سرگرمی > دی جی حامد اصفهان | من و شهر
۰ ۳۴۵

دی جی حامد-۲

من و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس دی جی حامد-۲

۰۹۳۸ ۶۴۱ ۸۹۸۰
اصفهان ، خانه اصفهان
http://manoshahr.ir/hamed-۲
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات