من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌جشن‌و‌عروسی > موزیک‌و‌سرگرمی > دی جی دکتر اصفهان | من و شهر
۱ ۰

دی جی دکتر

من و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس دی جی دکتر

۰۹۱۳ ۶۰۳ ۲۰۰۳
اصفهان ، دروازه شیراز
http://manoshahr.ir/doctor
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات