من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌جشن‌و‌عروسی > موزیک‌و‌سرگرمی > دی جی قربانی | من و شهر
۰ ۴۰۷

دی جی قربانی

من و شهرمن و شهرمن و شهر

درباره دی جی قربانی

مجهز به :
سیستم صوت حرفه ای
سیستم نور حرفه ای
بادکنک آرایی
آتش بازی( راهرو آتش سرد، توپ هوایی و...)

اطلاعات تماس دی جی قربانی

۰۹۱۳ ۲۲۵ ۱۰۰۹
http://manoshahr.ir/
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات