من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌جشن‌و‌عروسی > دفتر ثبت‌ازدواج > دفتر ثبت ازدواج حسین مقتدایی خوراسگانی اصفهان | من و شهر
۰ ۷۰۴

دفتر ثبت ازدواج حسین مقتدایی خوراسگانی

من و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس دفتر ثبت ازدواج حسین مقتدایی خوراسگانی

۰۳۱ ۳۵۲۲ ۶۶۱۱
اصفهان ، خوراسگان ، خیابان اباذر ، روبروی دبستان شهدای خوراسگان ، جنب مسجد اباذر
http://manoshahr.ir/moghtadaie
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات

مدارک لازم برای ثبت عقد دائم

مدارک لازم برای ثبت عقد موقت

مدارک لازم برای صدور معرفی نامه آزمایشگاه