من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌جشن‌و‌عروسی > شیرینی فروشی > شیرینی فروشی عدالتخواه - شعبه ی نشاط - اصفهان | من و شهر
۰ ۵۰۹

شیرینی فروشی عدالتخواه | شعبه نشاط

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس شیرینی فروشی عدالتخواه | شعبه نشاط

۰۳۱ ۳۲۲۰ ۰۲۳۶
اصفهان ، خیابان نشاط جهت جوی رکنی ، پلاک ۶۲
http://manoshahr.ir/edalatkhah-۱
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات شیرینی فروشی عدالتخواه | شعبه نشاط

مشخصات - امکانات