من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌جشن‌و‌عروسی > شیرینی فروشی > شیرینی فروشی نگار - خیابان شریف واقفی - اصفهان | من و شهر
۰ ۱۸۵۰

شیرینی فروشی نگار | خیابان شریف واقفی

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس شیرینی فروشی نگار | خیابان شریف واقفی

۰۳۱ ۳۲۶۴ ۴۷۴۶
اصفهان ، خیابان شریف واقفی
http://manoshahr.ir/negar-۱
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات شیرینی فروشی نگار | خیابان شریف واقفی

مشخصات - امکانات