من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌جشن‌و‌عروسی > شیرینی فروشی > شیرینی فروشی قصر شیرین اصفهان | من و شهر
۰ ۴۱۳

شیرینی فروشی قصر شیرین

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس شیرینی فروشی قصر شیرین

۰۳۱ ۳۴۴۱ ۳۴۷۷
اصفهان ، خیابان رباط ، مقابل بانک سپه
http://manoshahr.ir/ghasr-e-shirin
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات شیرینی فروشی قصر شیرین

مشخصات - امکانات