من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌جشن‌و‌عروسی > شیرینی فروشی > شیرینی فروشی شیرینی خورون اصفهان | من و شهر
۰ ۴۳۶

شیرینی فروشی شیرینی خورون

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس شیرینی فروشی شیرینی خورون

۰۳۱ ۳۲۶۵ ۳۲۳۷
اصفهان ، خیابان بزرگمهر ، مقابل بیمارستان صدوقی
http://manoshahr.ir/shirini-khoroon
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات شیرینی فروشی شیرینی خورون

مشخصات - امکانات