من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌جشن‌و‌عروسی > شیرینی فروشی > شیرینی فروشی فرزین فر اصفهان | من و شهر
۰ ۸۰۴

شیرینی فروشی فرزین فر

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس شیرینی فروشی فرزین فر

۰۳۱ ۳۷۷۵ ۵۲۲۸
اصفهان ، خیابان بلوار کشاورز
http://manoshahr.ir/farzin-far
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات شیرینی فروشی فرزین فر

مشخصات - امکانات