من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌جشن‌و‌عروسی > شیرینی فروشی > شیرینی فروشی بابک یزدی اصفهان | من و شهر
۰ ۱۲۸۳

شیرینی فروشی بابک یزدی

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس شیرینی فروشی بابک یزدی

۰۹۱۳ ۱۱۹ ۰۰۴۹
۰۳۱ ۳۲۲۲ ۷۸۸۹
اصفهان ، خیابان چهارباغ عباسی ، خیابان آمادگاه
http://manoshahr.ir/babak-yazdi
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات شیرینی فروشی بابک یزدی

مشخصات - امکانات