من و شهر > لوکال > اصفهان > پرتال‌جشن‌و‌عروسی > شیرینی فروشی > شیرینی فروشی پونک اصفهان | من و شهر
۰ ۶۷۸

شیرینی فروشی پونک

من و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهرمن و شهر

اطلاعات تماس شیرینی فروشی پونک

۰۳۱ ۳۲۶۴ ۹۴۷۳
اصفهان ، خیابان هشت بهشت ، خیابان ملک
http://manoshahr.ir/poonak
info@manoshahr.ir

مشخصات عمومی

خدمات و امکانات شیرینی فروشی پونک

مشخصات - امکانات